مجموعه اعجاز عیسوی نوشته محمد عیسی (نسخه کامل)

توضیحات

مجموعه اعجاز عیسوی نوشته محمد عیسی

مجموعه اعجاز عیسوی نوشته محمد عیسی

فرمت: PDF

زبان: فارسی

حجم: ۲۹ مگابایت

تعداد صفحات ۹۵

نوع نگارش: چاپ سنگی

نمونه کیفیت: کلیک کنید

 

مروری بر فهرست مطالب:

مجموعه اعجاز عیسوی نوشته محمد عیسی

این کتاب بر هفت رساله تقسیم گردیده است

رساله اول توضیحاتی کوتاه راجع به رسالات

رساله دوم

تعبیر نامه یوسفی: در این رساله راجع به کیفیت خواب و تعابیر آن سخن گفته می شود، نکاتی مانند روزهایی که تعابیر خواب قابل اتکاست و روزهایی که تعابیر خواب بالعکس می شوند و نکاتی ازین دست، در ادامه با شروع تعبیر نامه یوسفی بر اساس حروف الفبا به تفسیر خوابها می پردازد

رساله سوم

ارسطونامه: در این رساله به حکمت تپیدن هر یک از اعضای بدن می پردازد که هر یک چه حکمتی دارد و نشان چیست که مشتمل بر هفت باب است

 • باب اول در تپیدن سر
 • باب دوم در تپیدن اعضای دست راست
 • باب سوم در تپیدن اعضای دست چپ
 • باب چهارم در تپیدن اعضای پشت
 • باب پنجم در تپیدن اعضای سینه و شکم
 • باب ششم در تپیدن اعضای پای راست
 • باب هفتم در تپیدن اعضای پای چپ

رساله چهارم

افلاطون نامه: این رساله در بیان علم اعضاء و قیافه است (قیافه شناسی) که کمک میکند بر اساس قیافه شخص پی به درون وی برد، در این رساله توضیح داده می شود که اعضای انسان ۱۳۲ عضو است و خداوند هر یک را تاثیری مجزا عطا فرموده یک عضو تاثیر بد و یکی خوب. که به بررسی شکل و شمایل اعضای بدن و نشانه های خلقی مرتبط با آن در هر فرد می شود، از اعضای صورت گرفته تا موی سر و محاسن و زانو و رنگ زبان و خال و آواز و رفتار…و به ویژه توضیح خطوط کف دست و کف بینیست، برای مثال سر: کلانی سر علامت سرداری است – میانه سر دلیل عقل و هوشیاری است – هر که را سر کلان است نکبت پیش نیاید بلکه موجب عشرت است – گنج سر علامت فسخ و فجور است – سر خُرد دلیل کم حوصلگی و تکبر است و…

رساله پنجم

فالنامه: در بیان برآوردن فال ترکیب فالنامه منقول از حافظ شیرازی که مشتمل بر فهمیدن حال اکنون و آینده و … بر اساس آموزشهای مندرج در این بخش است.

رساله ششم

اعجاز عیسوی: مشتمل بر نقشیات موسوم به اعجاز عیسوی

 • فصل اول در بیان نقش حب
 • فصل دوم در بیان نقش بغض و عداوت
 • فصل سوم در بیان نقشها برای دفع جن و پری
 • فصل چهارم در بیان نقشها دفع سردرد و تب و لرز و امراض جسم
 • فصل پنجم در بیان نقشها برای حفاظت طفل

رساله هفتم

طلسم حیرت: در بیان تعویذات جهت درمان بیماریها و در بیان شعبده های عجیب و غریب و راه های انجام آن

مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسویمجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی مجموعه اعجاز عیسوی 

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک