قدرت رسانه های اجتماعی در بازاریابی شبکه ای (ترجمه مقاله ای از اریک وور)

قدرت رسانه های اجتماعی در بازاریابی شبکه ای (ترجمه مقاله ای از اریک وور)

 

قدرت رسانه های اجتماعی در بازاریابی شبکه ای (ترجمه مقاله ای از اریک وور)

 

من اولین کسی هستم که اقرار میکنم  به مفید بودن ایده استفاده از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار زمانی که برای اولین بار کسب و کارتان را شروع میکنید. اوایل من احساس میکردم که پشت یک کامپیوتر نشستن و تایپ کردن و دکمه ها را فشار دادن به جای مکالمه چهره به چره و رو در رو اصلا کارآمد نیست.

البته از یک نظر این میتواند درست باشد، رسانه های اجتماعی نمی توانند جای تعاملات شخصی و رو در رو را در هنگام ورود افراد برای کسب و کار بگیرند. اما در طول چند سال گذشته، رسانه های اجتماعی ابزار مفید و ارزشمندی برای رسیدن به پراسپکت بالقوه جدید،  رشد تیم و ایجاد یک کسب و کار موفق بوده اند.

(بیشتر…)