طرح توجیه فنی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد سال ۱۳۹۶

توضیحات

موضوع: طرح توجیه فنی و اقتصادی آموزشگاه علمی آزاد

 

تاریخ طرح: سال ۱۳۹۶

فرمت: Word

حجم: ۳۲.۲

 

فهرست:

مقدمــه

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

تجهیزات فنی

اثاثیه اداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سرمایه در گردش

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه  نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

جدول کل هزینه های طرح

درآمد طــرح

پیش‌بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر

 

 

مقدمــه :

رشد سریع جمعیت در دهه های ۱۳۵۰ و ۶۰ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. در عین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی‌رویه متقاضیان کار از سویی و جذب سهم عمده‌ای از بودجه کشور به امور جاری نظیر تامین بهداشت و آموزش همگانی از دیگر سو شده است که این انر نیز به نوبه خود سبب افت در روند رو به رشد زیر ساخت های عمرانی و صنعتی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.

از دیگر سو خیل جمعیت جویای کار به منظور مقابله با معضل بیکاری ، روی به مدرک گرایی آورده و تنها راه اشتغال مناسب را در ادامه تحصیل و راهیابی به مراکز آموزش عالی یافته اند. در این رهگذر ، آزمون ورودی دانشگاههای کشور اهمیتی فزاینده یافته است ، به نحوی که حساسیت زیاده از حد دانش‌آموزان و خانواده ها به این مساله موجب شده است عده زیادی افراد فاقد تخصص های مرتبط ، گام به وادی آموزش دروس برای داوطلبان آزمون سراسری نهند و در این میان به کسب منافع خود بپردازند.

جدول هزینه های جاری طرح

ردیفشرحهزینه کل (ریال )
۱

۲

۳

۴

۵

۶

ملزومات اداری

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

استهلاک

نگهداری و تعمیرات

هزینه های پیش بینی نشده

۱۳۴۰۰۰۰۰۰

۲۱۸۰۰۰۰۰

۳۱۲۰۰۰۰۰

۳۶۱۶۰۰۰۰

۵۱۵۸۰۰۰

۱۴۲۳۹۰۰۰۰

جــــمــع۳۷۰۷۰۸۰۰۰