کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

توضیحات

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

نویسنده: ابوالانور سید زاده نقشبندی مجددی خوآبادی

تعداد صفحات: ۱۳۶

فرمت: PDF

نوع نگارش: خطی

حجم: ۲۴ مگابایت

نمونه کیفیت: کلیک کنید

فهرست مطالب:

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • ادای قرض، جهت دادن قروض زیاد به بدهکار

 • ادعیه جهت سریع العجابه و دعای سریع الاثر

 • ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن جن از خود یا دیگران

 • اعمال متعلق بسرقه و گریخته

 • اعمال متعلق به اعداد – قهر اعداد

 • اعمال متعلق به آبادی

 • اعمال متعلق به قوت باه و عقد رجال

 • اهلاک اعداء و مقهوری دشمن ظالم و شکست دشمن خود

 • آبادی خانه و دوکان و زمین و باغ و برکت آن

 • آسانی ولادت آسان زایدن نوزاد مادر

 • برای استماله قلوب حکام

 • برای افراد سرد مزاج

 • برای امراض و دردهای بدن

 • برای امن مکان

 • برای آبله و تمام اورام و اوجاع

 • برای آشتی بین زن و مرد

 • برای باطل کردن سحر و جادو و شخصی که سحر و جادو شده

 • برای بستن از زن

 • برای بند کردن خون استحاضه

 • برای حافظه اطفال و غیره

 • برای حب و دوستی و محبت

 • برای حسن حیات و موت

 • برای حفاظت از زن حامله و حمل فرزند به سلامتی

 • برای حفظ از احتلام

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای حفظ از اهل

 • برای حفظ از آتش وحسن عاقبت کاری

 • برای حفظ از شاه ستمگر و دزد و درندگان و گزنده گان مار و عقرب و…

 • برای حفظ از نظر و سحر و جادو

 • برای حفظ آبروی خود

 • برای حفظ حامله و طفل بسیار گریه

 • برای حفظ دفینه و گنجهای زیر خاکی

 • برای حفظ زراعت

 • برای حفظ قرآن مجید

 • برای حفظ مال و متاع از شر دزدان و زاهزن

 • برای حفظ و فصاحت اطفال

 • برای حفظ و محافظت مال زیر خاکی از دزدان و دیگران با سوره والعصر

 • برای حل مقصور مجرب

 • برای خطبه زن و طلب ولایت از ما فوق

 • برای خواب پریشان، دیدن خوابهای کابوس

 • برای درد چشم و چشم درد و امراض مختلف مربوط به چشم

 • برای درد دندان و ادعیه و اعمال مربوط به آن

 • برای درد دندان و سر و دردهای مربوط به گوش

 • برای درد زنان و غیره و آسان زاییدن نوزاد خود

 • برای درد سر و سردردهای شدید و درمان آن با ادعیه

 • برای دفع بواسیر و درمان آن

 • برای دفع جن و انس و شیاطین

 • برای دفع شر اعداء دنیوی

 • برای دفع وبا و بیماری های مشابه

 • برای رعاف و استحاضه

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای روشنایی و تقویت چشم و دردهای چشمی

 • برای ریش و زخم و مرض های آن

 • برای زندگی اولاد

 • برای سگ گزیده، گاز گرفتگی از طریق سگ

 • برای شفای کامل هر نوع مریضی و بیماری ناعلاج

 • برای شکست دشمن ظالم و فرد ظالم از مظلوم

 • برای درمان صرع

 • برای ضعف بصر و بینایی و روشنی چشم

 • برای طلب فرزند و صاحب فرزند شدن زن نازا

 • برای عدم اسقاط نساء و میوه درخت، برای نیفتادن نوزاد از مادر

 • برای عدم انزال وقت جماع – درمان انزال زودرس

 • برای عدم فزع عازم سفر از دشمن

 • برای عشق الهی

 • برای عقد لسان

 • برای عقیمه

 • برای علاج زخم چشم و نظر بندی و عقد السان و غیبت کنندگان

 • برای فتور و استر عضو

 • برای فرزند نرینه

 • برای قوه باه و انزال مرد

 • برای قوی شدن حافظه و عدم نسیان

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای کشودن دروازه های فتوحات و خیر و برکت در مال

 • برای گمشده و پیدا کردن فرد گم شده

 • برای مسحور

  برای مسلمان شدن شخص نامسلمان

 • برای مصروع

 • برای مقصور از نساء

 • برای نافرمانی اولاد، اطاعت بچه و فرزند از والدین

 • برای نجات از دوزخ

 • برای وجاهت و عطف

 • برای وریت نبی صلی االله علیه و سلم

 • برای وفع قی و استفراغ کردن

 • برای وقایه از هر بدی

 • برای ویرانی باغ

 • برکت در مال و ادای قرض و وسعت رزق و نقش سوره رحمن در طلب روزی حلال

 • بیان اعمال متفرقه

 • تسلی از زن ناممکن

 • تشمیر بستان

 • تکثیر آب چاه و نهر

 • تلقین مردگان، تلقین به مرده

 • جهت معاش و فراخی رزق و روزی و تنگی معاش و وسعت رزق و روزی

 • جهت نظر بندی و چشم زخم

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • حامله شدن زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن

 • حفاظت روح و مال از شر جن و انس و حشرات موزی

 • خصب زرع و حصول برکت زمین زراعی

 • خواستن فرزند صالح و نیکو

 • در بیان اعمال حفظ

 • در بیان اعمال دفع امراض خصوصی

 • در بیان اعمال فراخی رزق و روزی

 • در بیان اعمال متعلق بخاتمه یا لخیر

 • در بیان اعمال متعلق به آبادی و عمارت بساتین و تشمیر بستان و سر سبزی

 • باغ و کشت و زراعت و باغ و مزرعه و…

 • در بیان اعمال متعلق به بول و عائط و خون و قی احتباس بول و سنگریزه در معده

 • در بیان اعمال متعلق به چیچک

 • در بیان قضای حوائج

 • دعای پیغمبر صلی االله علیه و سلم پیش از مرگ

 • دعای تب و درد و ادعیه و دعای تب بند و سر درد

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • دعای ترس از شاه ستمگر و فرد ظالم و اعمان ماندن از دست آنها

 • دعای ترس و در امان مانده از شّر شیطان و امثال آن

 • دعای تشنگی

 • دعای حضرت یونس (ص)

 • دعای خروج از خانه

 • دعای زبان بندی از شر بد زبانها

 • زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن , ادعیه جهت درمان درد دندان , ادعیه

 • جهت سریع العجابه , ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن

 • جن از خود یا دیگران , اعمال متعلق بسرقه و گریخته , اعمال متعلق به

 • اعداد علم جفر , امان مانده از شّر شیطان , برای باطل کردن سحر و جادو

 • برای حب و دوستی و محبت بین زن و مرد , برای حفاظت از زن حامله و حمل

 • دعای سکرات و دعای کثیر البرکت

 • دعای محفوظی مجرب

 • دعای مریض و دفع طحال

 • دفع وسوسه و وسوسه های شیطانی و خلاص شدن از وسوسه شیطان

 • دیانت زن و بچه

 • زوال حبّ

 • سحر مدفون

 • سر سبزی باغ در گشت و برکت زمین زراعی

 • سرسبزی باغ در کشت و برکت زمین

 • شفاء کل امراض

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • شفاء هرگونه بیماری و امراضی

 • شفای هر مریض و بیماری

 • طریقه استخاره و انواع استخاره

 • عزیمت جامع برای جادو و آسیب رساندن دیو و پری و جن و شیاطین و…

 • فواید خواندن سوره قدر جهت حاجات دنیوی و دینی

 • کثرت تجارت برکت در تجارت و کسب و کار

 • کشف حال خفته و کشف حال و روزگار او و بدانید که فلان شخص الان

 • کجاست هر مرض و درد و برای شخصی که یکی از نقاط بدنش درد دارد

 • گرفتن دزد و پیدا کردن شی دزدیده شده

 • مضامین مخزن تعویذات عملیه

 • معین الحمل بالولد الذکر

 • معرفت سارق

 • ولادت ذکر

و…

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک
چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
۲.۵ based on ۱۷ votes
مرجع
Chimenbooks.com
نام فایل
کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه
قیمت
IRR ۲۰۰۰۰
موجود است
Available in Store Only