کتاب مخزن اوفاق امام محمد غزالی – دانلود

توضیحات

کتاب مخزن اوفاق امام محمد غزالی

کتاب مخزن اوفاق

حجم کتاب ۱۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۵۰

زبان فارسی

فرمت: PDF

نویسنده امام محمد غزالی

کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق

توضیحات:

کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق کتاب مخزن اوفاق

کتاب مخزن اوفاق

 • وفق اسم معید، وفق اسم لطیف، وفق اسماء حافظ، وفق محمد، وفق السماء محیط، علم وفق اعداد
 • در بیان کیفیت وضع اعداد به طریق وفق تام
 • در کیفیت وضع اعداد به طریق وفق غیر تام
 • در وضع اسامی
 • در خواص اعداد وفقی (خاصیت ۳ در ۳ .… خاصیت ۳۶ در ۳۶)
 • جداول سوره ن
 • نجات از سختی و فراوانی رزق
 • روش دیگری برای وجوب ریاضت
 • فصل ایصال اجنه به آدمیان
 • فصل تسکین زوجه و ایجاد مهر و محبت
 • فصل باطل ساختن جادو
 • فصل راه رهایی از اجنه
 • فصل لکنت زبان
کتاب مخزن اوفاق
 • فصل به هلاکت رسانیدن دشمن و اموال وی
 • فصل استخراج دفاین، اشیاء زیر خاکی، گنج یابی
 • روش دیدن اعتبار و مقام
 • روش دور ساخت هرگونه آفات
 • فصل درمان بیماری و فصل تقسیم ساعات هل و دفع بیماری از بدن
 • روش ساکن کردن زن در خانه ، روش صحیح و تجربه شده مهر و محبت
 • روش خاتمه دادن به جنگ و پراکنده ساختن دشمن
 • روش مواجه با حسن قبول و لطف
 • برای امنیت از دشمن و سارق
 • اگر محبت و مهر می خواهید
 • فصل درد شکم و فصل شکست دادن دشمن و دفع دشمنان
 • فصل استخراج اسم از اشکال رمل و فصل حرز با برکت و روشی برای مهر و محبت
 • فصل حرز با برکت و فصل نیش عقرب و فصل اسقاط حروف از غزالی
 • حرز حروف نورانی و فصل میزان حرزها
کتاب مخزن اوفاق
 • باب اول سه ویژگی سه خواص و حرز پنچگانه و ویژگی های حرز شش گانه و حرز هفتگانه و حرز هشتگانه و حرز نه گانه
 • فصل هفت طلسم، طلسم مشتری، طلسم مریخ، طلسم خورشید، طلسم زهره، طلسم عطارد، طلسم ماه
 • باب خواص اسماء اعظم
 • باب دعای مشهور فس (قلنسوه)
 • باب جلوگیری از حاملگی، باب راحت کردن زایمان و درد زایمان
 • باب چشم زخم و نظر
 • باب خواص چشم قورباغه و باب پرندگان آسمان، باب باران
 • باب افشای راز فرزندان آدم و دختران حوّا
 • باب شفا و طبابت و باب خصومت و دشمنی و بابت مهر و سعادت و باب بخور ایام
 • باب اعمال مورد نیاز زنان و مردان
 • باب تقارن ماه و زهره
 • باب طلسم رز و پر برکت
 • عزائم دفع صف
 • عزائم حضور صف
کتاب مخزن اوفاق
 • عزائم تسریع در کار
 • برای آزادی محبوس
 • فصل شکار ماهی، فصل مهر و محبت، فصل مقامات باتر، فصل مهر و محبت، فصل شعله در ساختن مهر و محبت، فصل دفع ترس و هراس، فصل حاجات و امال، حفظ از چشم زخم و دشمن
 • باب چشم درد و باب راندن اجنه و بابت ازدواج و باب سرقت و دزدی و باب عزیمت بی مانند و باب جلب مهر و محبت و عشق و دوستی و باب افزایش شیر مادر
 • باب عظمت یافتن در چشم هم خود، باب دفع درد – سردرد
 • فصل حاجت، فصل بیماری های تبدار، فصل ترس، بابت فوت و یا عدم فوت بیمار، باب ابطال سحر و جادو و طلسم دشمنی
 • باب مغلوب ساختن دشمن
 • برای وجود برکت در خانه و محل کار
 • بابت فوائد هفت طلسم
 • بابت ممانعت و باب ممانعت زن از جماع

 • باب ممانعت از دشمن، باب پریشان ساختن دشمن، باب ارعاب دشمن، باب پریشان ساختن دشمن، باب حراست از دشمن، باب ممانعت از دشمن، محافظت از سارق و دشمن
 • باب مغلوب کردن دشمن، باب هلاکت  دشمن، باب نابود ساختن دشمن
 • باب احذ تدبیر در مقابل دشمن و هلاکت ساختن دشمن و باب نابودی دشمن و باب کنترل دشمن و پراکنده ساختن قشون دشمن
 • باب حراست شهر، مال و ملک و باغ و باغچه از دشمن، باب حراست از دشمن و عزائم جنگ و باب غلبه بر دشمن و ظالم و ستمگر، باب جنگیدن با دشمن، باب عزائم جنگ و ممانعت از ارعاب در جنگ
 • فائده برای تجارت و کالایی که بفروش نرسیده باشد
 • برای تحریک و وادار به اطاعت ساختن دشمن
 • ایجاد معضل در کار
 • فائده برای کسانیکه از خونریزی رنج می برند، باب اعتراف سارق و برای زیان رسانیدن
 • باب دیدن راه های پنهان

 • فائده بزرگ بی نظیر حراست از خطرات
 • دخول اجنه بر بدن انسان
 • فائده بزرگ در سوره ی حدید، جلیله مفید برای محبت، فاده بزرگ با روغن، برای اخراج دشمن از مکان خود، برای پراکنده ساختن یک ظالم، فایده برای شکارچیان
 • فائده بزرگ اسم اعظم، فائده جهت مداوا، وجود آهن پاره و گلوله در بدن، برای محافظت از باغات، فوائد علوی و سفلی، فایده اعظم سوره آل عمران، فواید اسم اعظم الهی از کتب امام البونی، غزالی و دیگر علماء و هزاران مطالب دیگر…

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

بسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک