کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره

توضیحات

کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره

کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره

نوشته:  اقل العباد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

زبان کتاب : فارسی

حجم کتاب: ۱۴.۹۴ مگابایت

نوع چاپ: خطی

فرمت : PDF

تعداد صفحه: ۱۷۹

نمونه کیفیت: کلیک کنید

 

توضیحات:

کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره

بخشهایی از فهرست مطالب:

ترکیب اسماء جهت عمل محبت و بغض و دشمنی

محاسبه نام خود و نام مطلوب و طالع کواکب مطلوب

منسوبات کواکب و سبعه و غیره

زحل هندوستان و غزیمت آن

در شرایط و اوفات عمل

بروج حمل

برج ثور

برج جوزا

برج سرطان

برج اسد

برج سنبله

برج میزان

برج عقرب

برج قوس

برج جدی

برج حوت

مربع طلسم کوکب

مربع طلسم زحل

مربع طلسم مشتری

مربع طلسم زهره

مربع طلسم عطارد

استخراج سوال

دربیان طالبان علم جفر

مسخر کردن کسی

در باب کبیر جفر اعظم

تسخیر اسم حجه االله

جفر جامع بطریق سیر قمری و شمسی

جامعیت جمع کواکب سبعه

مدخل کبیر حروف

مدخل صغیر حروف

دایره حروف ملفوظی

مراتب حروف

فلک الارض

استخراج مستحصله جفر

دایره درجه در حروف

دایره جمل کبیر

دایره ابسعی

دایره افسجی

تکسیر حروف و اعداد جفر

اسماء مستخرجه از بطن حروف عددی

اسماء حاصله از بسط تکسیر حروف

 

 

چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
۲ based on ۶ votes
مرجع
Chimenbooks.com
نام فایل
کتاب شش رسائل
قیمت
IRR ۲۵۰۰۰
موجود است
Available in Store Only