کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار-افشاری ارومیه ای

توضیحات

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

نوشته: قل العبّاد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی

تعداد صفحات: ۳۵۲

زبان: فارسی

فرمت کتاب: PDF

حجم فایل: ۴۰ مگابایت

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

برخی از فهرست مطالب:

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

 • در بیان بعضی از فوائد و منتخبات بسم االله الرحمن الرحیم
 • در بیان چهل فوائد مجربه
 • برای برگشتن شخص کم شده
 • بجهت محافظت از شر جن و انس
 • جهت درمان بیماری ها مثل بواسیر و…
 • در بیان تفال
 • در بیان فواید ایام ماه و تعلق آن به کدام برج
 • در بیان اوراد و اذکار و تعویضات
 • در بیان اسماء اعظم و فواید آن – اسماء الحسنی
 • در بیان خواص سوره فاتحه الکتاب و فواید و اثرات خواندن آن
 • در بیان خواص سوره اخلاص و فوائد آن
 • در بیان ادعیه برای تقویت حافظه و نیروی ذهن
 • در بیان ادعیّه متفرقه و حاجات مختلف
 • در بیان ادعیه برای رزق و روزی و گشایش رزق و دفع فقر و تنگدستی
 • ادعیه جهت گشایش کار و کارهای بسته
 • ادعیه جهت دفع وسوسه شیطان
 • برای گشودن بخت دختر بسته شده و بخت گشایی
 • در بیان عقد السّان

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

 • ادعیه و دعاهای زبان بند از شر بدگویان
 • در بیان اولاد و آسان شدن وضع حمل و زاییدن آسان نوزاد
 • در بیان وسعت معاش و رزق و روزی و گشایش زندگی
 • ادعیه جات – ادعیجات و طلسمات گوناگون جهت ثروتمند و پولدار شدن و اعمال و شرایط و دعاهای مربوط به آن
 • در بیان ادعیه های گوناگون جهت مهر و محبت بین دو شخص
 • مطیع کردن شخص، مطیع کردن دشمن
 • در بیان کسیکه از عمل معزول شده باشد
 • در بیان الفت و دوستی و مهر و محبت بین زن و شوهر
 • در بیان الفت بین الزوجین و غیره
 • در بیان ادعیه ای جهت طلاق بین زن و شوهر واقع نشود
 • بجهت تسخیر محبوب و آمدن شخص غائب
 • بجهت تجبب و تالیف قلوب و تسخیر مطلوب
 • در بیان تسخیر ارواح و قلوب جمیع
 • در بیان شرایط و اداب دعا و دعا کردن
 • در بیان اعداد حروف و اسماء االله
 • در بیان خواص و اثرات اسماء الحسنی، خواص نامهای خداوند متعال
 • در بیان خواص هو االله الذی لا اله الا هو
 • در بیان تسخیر قلوب
 • شرح آیه الکرسی و خواص و اثرات عجیب آن
 • شرح آیات قرآنی که سی و هفت تهلیل آن
 • در بیان خواص تهلیلات

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار

 • در بیان آیات کریمه تهلیلی
 • در بیان خواص آیات کریمه
 • در بیان نمازهای حاجت، نماز حاجات
 • در بیان مقاصد عظیمه و مطالب کلیه
 • در بیان خواص الم االله و طریقه و مربع این ختم
 • در بیان آیه ختم االله علی قلوبهم و خواص آن
 • در بیان خواص ختم لَقَد جاء کَم و مربع آن
 • در بیان خواص و ختم آیه و من یتق االله
 • در بیان خواص آیه و عنده مفاتح الغیب
 • در بیان و خواص و ختم آیه االله نور السموات و الارض مثل 

و ده ها مطلب دیگر

کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار
کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار
دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار دانلود کتاب کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار 

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان نسخه فارسی

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک