کارآموزی در ISP – اختصاصی چیمِن بوکز

توضیحات

کارآموزی در ISP – اختصاصی چیمِن بوکز

کارآموزی در ISP

 

 

این مقاله، برای مقاله پایانی کارآموزی در ISP، در مقطع کاردانی و کارشناسی کاربرد دارد، فقط کافیست نام شرکت را تغییر دهید (۱۱۱ صفحه) :

 

فهرست مطالب شامل:

کارآموزی در ISP – اختصاصی چیمِن بوکز

 

فصل اول : آسیا تک…

۱-۱- معرفی شرکت آسیا تک

۱-۱-۱-  اینترنت پرسرعت +ADSL 2 آسیاتک

۱-۱-۲-  اینترنت مخصوص برجها و مجتمع های مسکونی و تجاری

۱-۱-۳-  خدمات اداری و سازمانی

۱-۱-۴-  ثبت دامنه و اجاره فضای وب

۱-۱-۵-  مرجع تخصصی بازیهای آنلاین

۱-۱-۶-  آموزش مجازی (E-Learning)

فصل دوم : خانواده XDSL

۲-۱- تکنولوژی DSL

۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL

۲-۱-۲- تجهیزات DSL

۲-۲- معرفی تکنیک  ADSL.

۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL

۲-۲-۱-۱- روش CAP

۲-۲-۱-۲ – روش DMT

۲-۳- معرفی تکنیک VDSL

۲-۳-۱- سرعت VDSL

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL

۲-۳-۳- آینده VDSL

۲-۴- نصب مودم ADSL

۲-۴-۱- نصب تجهیزات

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات

۲-۴-۳- تست اولیه

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران

۲-۵-۲- تست کردن DSL  Link

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP

۲-۵-۶- تست DNS

۲-۵-۷- تنظیمات Browser

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط

فصل سوم :PPPOE

۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet )

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM…

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM

۴-۳- ساختار مدل ATM

۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP.

۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP

۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP

۵-۲-۱- لایه Application

۵-۲-۲- لایه Transport

۵-۲-۳- لایه اینترنت

۵-۲-۴- لایه Network Interface

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها

۵-۴- آدرس IP

۵-۵- پورت TCP/UDP

۵-۶- سوکت ( Socket )

۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP

۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport

۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet

فصل ششم : خطوط E1.

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN..

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت آسیا تک در شهرستان‌ها:

فصل نهم : HTML.

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب

۹-۲- لیست‌ها درHTML

۹-۲-۱- لیست مرتب

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی

۹-۳- تعریف جدول

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML

۹-۴-۲- دستور <form>

۹-۴-۳- صفت action

۹-۴-۴- صفت method

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی

۹-۴-۸- فیلد رمز در form

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی

فهرست مآخذ