طرح توجیهی ایجاد واحد نیمه صنعتی ۱۰ راسی پرورش گاو شیری (۱۳۹۵)

توضیحات

طرح توجیهی ایجاد واحد نیمه صنعتی ۱۰ راسی پرورش گاو شیری

 

طرح توجیهی ایجاد واحد نیمه صنعتی ۱۰ راسی پرورش گاو شیری

تاریخ طرح: ۱۳۹۵

فرمت: Word

حجم:۹۵ کیلو بایت

 

مقدمه:

طرح توجیهی ایجاد واحد نیمه صنعتی ۱۰ راسی پرورش گاو شیری

 از مهمترین راههای توسعه پرورش گاو شیری علاوه بر ایجاد واحد های صنعتی، ایجاد واحد های نیمه صنعتی به ظرفیت ۱۰ رأس می باشد که بار مالی کمتری را برداشته و متناسب شیوه پرورش دامداری روستایی می باشد و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیر را به دنبال خواهد داشت:

 

۱- تثبیت شغل و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی

 

۲- توسعه دامداریهای روستایی

 

۳- تولید مداوم شیر در طول سال و تأمین نیاز بازار مصرف

 

۴- پرورش و نگهداری گاو اصیل به جای گاو بومی و جایگزین کردن آن با دام سبک در راستای اهداف طرح تعادل

 

فهرست مطالب

طرح توجیهی ایجاد واحد نیمه صنعتی ۱۰ راسی پرورش گاو شیری

مقدمه

الف) امکانات مورد نیاز

الزامات

ب) درآمد طرح

۱- تولید شیر

۲-تولید گوساله های نر وماده

۳- تولید کود

جدول درآمد ها

هزینه های طرح

محاسبه سود و اقساط سالیانه

محاسبه درآمد

نتیجه گیری

 

  جدول درآمد ها:

شرحارقام به هزار ریال
درآمد حاصل از تولید شیر۵۷۶۰۰۰
درآمد حاصل از تولید گوساله ها۱۵۲۰۰۰
درآمد حاصل از تولید کود۴۰۰۰
جمع کل۷۳۲۰۰۰