طرح احداث گلخانه صنعتی پرورش گل رز ۹۶

توضیحات

طرح احداث گلخانه صنعتی پرورش گل رز

تاریخ طرح: ٩۶

فرمت: ورد

قسمتهایی از طرح توجیحی

کشت هیدروپونیک

مقدمه

کلمه هایدروپونیک از ترکیب دو واژه یونانی هایدرو به معنای آب و پونوس به معنای کار و تلاش ساخته شده است.

این کلمه را اولین بار دکتر گریک استاد یکی از دانشگاههای کالیفرنیا به کار گرفت هایدروپونیک روشی برای کشت گیاهان، بدون خاک است.

در این روش گیاه در آبی، غنی از مواد مغذی رشد می کند. با این وجود کشت هایدروپونیک می تواند به عنوان روشی جهت رشد گیاهان ، در سایر محیط های متراکم مثل مخلوط پوست درختان، بدون خاک مورد استفاده قرار گیرد. روش هایدروپونیک یک روش پیشرفته باغبانی است که هم در خانه و هم در تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم هیچگونه علف هرزی رشد نمی کند و گیاهان حاصل از این روش معمولا سالم تر و زودرس ترند و فضای کمتری را اشغال می کنند.

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و …

روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .

هیدروپونیک در عمل به معنی کاشت گیاهان در آب و محلول غذایی بدون استفاده از خاک می باشد. کشت هیدروپونیک این امکان را به کشاورز می دهد که در زمان کوتاهتر با زحمت کمتر محصولی با راندمان بیشتر را کشت نماید. علم هیدروپونیک ثابت کرده است که برای رشد گیاهان به خاک احتیاجی نیست اما به عناصری که در خاک موجود است( مواد معدنی، موادآلی) احتیاج است. هر گیاهی را می توان به صورت هیدروپونیک کشت کرد ولی بعضی از آنها موفقیت بیشتری در این سیستم دارند. کشت هیدروپونیک برای میوه هایی با محصولات مقاوم از قبیل گوجه – خیار – فلفل – گیاهان برگی مثل کاهو – سبزی و گل های تزئینی مانند گل رز که رشد سریعی دارند ایده آل است.

در کشت هیدروپونیک در صورتی می توانید پیشرفت کنید که محلول غذایی صحیحی برای تامین احتیاجات گیاه تهیه کنید.

توجیه اقتصادی طرح

برنامه تولید سالیانه :

ردیف نام محصول یا محصولات واحد ظرفیت
۱گل رزشاخه۵۵۰،۰۰۰

– تعداد روز کار در سال ۳۵۶ روز   

نوع فعالیت یا محصولات تولیدی: 

ردیفنام محصولمیزان تولید سالانهواحدقیمت فروش واحد (ریال)قیمت فروش کل سالیانه (ریال)
۱گل رز۵۵۰،۰۰۰شاخه۱۷،۰۰۰

۸،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰

زمین:

مساحت (متر مربع)قیمت ریالقیمت کل(هزار ریال)توضیحات
۷۰۰۰۲۵۰،۰۰۰۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰