سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی

توضیحات

سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی

سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی

حجم: ۴۸ مگابایت

فرمت: PDF

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۶۴۰

نمونه کیفیت: کلیک کنید

 

توضیحات:

سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی

در توضیحات این کتاب آمده است، این رمان که به حاجی بابا موسوم است از بهترین رمانهای فارسی میباشد که در این صدی نگاشته شده، چه نقشه جمیع عادان و رسوم و آداب و اخلاق ایرانیان را به بیانی بسیار شیرین و وضعی خیلی دلنشین رسم نموده، و خواننده را علاوه بر تعدیل اخلاق از سوانح تاریخی و وقایع شیرین خیلی محظوظ و متلذذ مینماید، این کتاب در سال هزار و هشتصد و بیست و سه میلادی به قلم مستر موربه یکی از ادبای انگلستان نوشته شده، حاجی بابا اولین رمانیست که با تباین و اختلاف مذاق شرق و غرب بسبک و سیاقی نوشته شده که هم شرقیان را مرغوب و هم غربیان را مطلوب واقع شده و نیز بالسنه مختلفه ترجمه نموده اند.

کانال تلگرام ما: کلیک کنید

سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی

ورود به فروشگاه علوم غریبه چیمِن بوکز: کلیک کنید

علوم غریبه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم غریبه چیست علوم خفیه چیست علوم غریبه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک

چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
no rating based on ۰ votes
مرجع
chimenbooks.com
نام فایل
سرگذشت حاجی بابا چاپ سربی ۱۲۶۵ شمسی
قیمت
IRR ۲۵۰۰۰
موجود است
Available in Store Only