دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی

توضیحات

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی

حجم: ۳۲ مگابایت

فرمت: PDF

تعداد صفحات: ۲۱۸

نمونه کیفیت: کلیک کنید

 

توضیحات:

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی: برخی از فهرست مطالب کتاب دین شرح اند:

فهرست مطالب کتاب:

 • در بیان لوح و الواح و رسم آن
 • در توضیح رسم الواح دعا و طریقه نوشتن آن
 • در بیان خواص اعداد الوفق
 • خانه های جدول الواح
 • همه چیزها و کارها را این شکل مبارک می باشد
 • هر که با خود دارد عاقبت او بخیر باشد
 • هر که با خود دارد و همه قفل ها بر دست او بی کلید گشاید
 • برای طلب حاجات و قبول نزد سلاطین مناسب بود
 • هر که با خود دارد و در راهها از دزدان و حرامیان ایمن باشد
 • دست و زبان مفسدان و حاسدان از صاحب خود کوتاه گرداند
 • هر که با خود دارد پیوسته در عیش و رفاه باشد
 • هر که از عضب سلاطین و امرا ترسد این شکل را با خود دارد که ایمن گردد
 • این شکل بر شکم هر بیمار بندد از بیماری خلاص یابد
 • هر که با خود دارد روحانیات مطیع او شوند
 • از برای دشواری زاییدن و بول کردن و مباشرت مناسب باشد
 • هر که بر لوح نقره نقش کند و با خود دارد از علوم بهره تمام یابد
 • از برای طلب عیش و لذت و عسرت بغایت خوبست
 • از برای طلب دفع سرما خاصه در جاهای سرد خوبست
 • هر که با خود دارد و سحر و نیرنگ بر وی کار نکند
 • برای دفع لشکر بیگانه بر لوح نقره نقش کنند
 • این شکل بر کردن هر که بندند هیچ آسیبی نرسد
 • از برای دفع ملخ و آفتهای سمائی زراعت را مناسب است
 • برای دفع دشمن ظالم با خود دارد و مناسب است
 • برای برآمدن کارها و قضای حاجت ها بغایت خوبست
 • برای الفت و محبت و مودت و وصل بغایت خوبست
 • برای طلب عیش و خرمی و عشرت خوبست
 • برای جاه و قبول نزد سلاطین و اکابر نیکست
 • برای عزت نزد علما و وزرا و قضات مناسب است
 • برای طلب صفای فکر و استنباط علوم مناسب است

و…

دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی دانلود کتاب کنه المراد در اوفاق و الواح نوشته محمد طاوسی

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

بسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک
چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
no rating based on ۰ votes
مرجع
chimenbooks.com
نام فایل
دانلود کتاب کنه المراد
قیمت
IRR ۳۰۰۰۰
موجود است
Available in Store Only