دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم)

توضیحات

دانلود کتاب تحفه حاتمی الشیخ بهایی (صد رساله در نجوم)

دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم)

زبان: فارسی

فرمت: PDF

نوع نگارش: خطی

حجم: ۱۰۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۰۴

نمونه کیفیت: کلیک کنید

دانلود مجربات کامله کنزالمحمد

توضیحات:

دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم)

برخی از فهرست مطالب این کتاب بدین شرح اند:

 • در باب جدول مقادیر زمان صحیح با درجات کوکب الشمس فی البرج…
 • طالع حمل و درجه آن…
 • در باب جدول الثور لعرض
 • در باب جدول السرطان لعرض
 • در باب جدول السنبه لعرض
 • در باب جدول لاسد لعرض
 • در باب جدول المیزان لعرض
 • در باب جدول ابجدی لعرض
 • در باب جدول الدّلو لعرض
 • در باب جدول الحوت لعرض
 • در باب جدول تور
 • در توضیح اسطرلاب به اختصار
 • در القاب الات و خطوط و دوایر اسطرلاب
 • خواندن آیه الکرسی…
 • در توضیح طالع از ارتفاع درجه آفتاب را از منطقه البروج طلب باید کرد…
 • در توضیح دایره و ساعات مستوی و معوج و اجزاء ساعات و درجه آفتاب بر مفظره ارتفاع موجود نماند…
 • ساعات روز و درجه آفتاب و ساعات شب که اگر قوس الیل و دوازده قسمت باشد
 • در توضیح میل آفتاب و غایت ارتفاع و بعد کوکب از معدل النهار و ارتفاعش درجه آفتاب بر نصف النهار باید نمایند…
 • در توضیح مطالع بروج و به خط استوا و بلد و درجات طلوع و غروب…
 • در خانه های داوزده گانه درجه طالع بر افق شرقی…
 • در توضیح ساعات صبح و شفق نظیر آفتاب…
 • در توضیح ارتفاع قطب فلک البروج نود درجه از طالع وقت نقصان کنیم آنچه بماند نکاه کنیم…
 • بس خط اول از آن دو خط بر افق شرقی…
 • بیت الثالث، بیت الرابع، بیت الخامس، بیت السادس و…
 • و…
دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) دانلود کتاب تحفه حاتمی شیخ بهایی (صد رساله در نجوم) 

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

دانلود مجموعه جنانی همدانی

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک
چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
۲.۵ based on ۱۰ votes
مرجع
chimenbooks.com
نام فایل
دانلود کتاب تحفه حاتمی الشیخ بهایی (صد رساله در نجوم)
قیمت
IRR ۳۵۰۰۰
موجود است
Available in Store Only