دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان نوشته ی روبرت موزیل

توضیحات

دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان نوشته ی روبرت موزیل

دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان نوشته ی روبرت موزیل

نام نویسنده : روبرت موزیل

مترجم : محمود حدادی

تعداد صفحات : ۱۹۲ صفحه

زبان : فارسی

فرمت : PDF

حجم : ۵.۶۰ مگابایت

 

توضیحات :

دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان نوشته ی روبرت موزیل : روبرت موزیل که نویسنده ی ملی اتریش در قرن بیستم به شمار می رود , در سال ۱۸۸۰ در خانواده یی با بیشینه ی نظامی _علمی به دنیا امد . وی تنها فرزند خانواده بود و باید که به خواست پدر و مادرش افسر می شد . ولی اموزش نظامی را نیمه کاره رها کرد و به رشته ی فنی روی اورد , و در بیست و یک سالگی مهندس ماشین سازی بود . سپس بار دیگر در جست و جوی دانش روز به نحصیل فلسفه و روان شناسی تجربی پرداخت و سرانجام , پس از یک دوره همکاری با مجله ی ادبی , با اندوخته ی دانشی چند سویه حرفه ی نویسندگی را در پیش گرفت .

رمان حاضر نخستین اثر اوست . وی که در جهان فن و فلسفه به دنیای هنر گام میگذاشت , ابتدا در اینکه خود این داستان را بنویسد دودل بود و موضوع ان را به دو تن از دوستان نویسنده اش عرضه کرد . اما چون این دو شانه خالی کردند , در سال ۱۹۰۳ خود به نگارش ان روی اورد . اشفتگی های ترلس جوان در سال ۱۹۰۶ انتشار یافت , و روان کاری باریک اندیشانه یی که در هر صفحه ی ان نمود می یافت , همراه با پیگیری داستان در باز پرداخت بی پروای واقعیت , ستایشی بسیار برانگیخت و امیدهای زیادی را نسبت به نویسنده جوان ان بیدار کرد .

دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان ر دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جواندانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان دانلود کتاب آشفتگی های ترلس جوان 

فایلهای ویژه ما را نیز فراموش نکنید: ورود به بخش فایلهای کتب ویژه سایت

پس از نوشتن نظرتان در مورد این فایل، به طور خودکار کد تخفیف ۱۰ درصدی به شما ایمیل خواهد شد

بسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک

فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک