داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی

توضیحات

داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی

داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی

حجم: ۲۵ مگابایت

فرمت: PDF

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۱۸۰

نمونه کیفیت: کلیک کنید

 

توضیحات:

داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی

داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی: این کتاب تالیف حسن پیرنیا مشتمل بر داستانهای ایرانی و مدارک تطبیقی آن با واقعیت می باشد، به این معنی که به صرف تعریف داستانها بسنده نشده است و نویسنده با مدارک تاریخی سعی در تایید یا رد داستانها و انطباق آن با واقعیت را دارد برخی از فهرست مطالب این کتاب ارزشمند بدین شرح است:

فصل اول

روایت و داستانهای قدیم

قسمت اول – روایات قدیمه

قسمت دوم – داستانها

اول – پیشدادیان

هوشنگ

تهمورث

جمشید

ضحاک

فریدون

منوچهر

نوذر – زاب

گرشاسب – مدت سلطنت پیشدادیان

دوم – سلسله کیان

کیقباد – کیکاووس

کیخسرو

لهراسپ

گشتاسپ

بهمن – همای

داراب – دارا – مدت سلطنت سلسله کیان

سوم – اسکندر

چهارم – اشکانیان

پنجم – سلسانیان

مدت زمان سلطنت شاهان ساسانی

رزم شاپور با رومیان و گرفتار شدن بزانوش

داستان لشگرکشی خاقان چین بجنگ بهرام

داستان بسیچیدن انوشیروان بجنگ روم

خاتمه فصل

فصل دوم

مدارک داستانهای قدیم

فصل سوم

سنجش داستانها و مقایسه آنها با تاریخ

و…

کانال تلگرام ما: کلیک کنید

داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی

ورود به فروشگاه علوم غریبه چیمِن بوکز: کلیک کنید

علوم غریبه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم غریبه چیست علوم خفیه چیست علوم غریبه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه چیست فروشگاه علوم غریبه چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود
فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب علوم غریبه فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای علوم غریبهدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای علوم غریبهفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک
چکیده
product image
امتیاز نویسنده
1star1star1star1star1star
امتیاز کل
۴ based on ۳ votes
مرجع
chimenbooks.com
نام فایل
داستانهای قدیم ایران تالیف حسن پیرنیا تالیف ۱۳۰۷ شمسی
قیمت
IRR ۳۰۰۰۰
موجود است
Available in Store Only