ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏

ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏

ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏

 

توضیحات:

ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏

ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏: هر کس هفت هفته و هر روز هفتاد مرتبه بگوید حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏ و ابتدا آن از روز پنج شنبه باشد خداوندمتعال مطالبی که در نظر دارد کفایت کند و او را از آنچه می ترسد حفظ نماید.

 

منبع : معراج الذاکرین ص ۹۶

کانال تلگرام ما: کلیک کنید

ذکر حَسْبِیَ‏ اللَّهُ‏ الْحَسِیبُ‏

ورود به فروشگاه کتب خاص چیمِن بوکز: کلیک کنید

کتب خاص چیست فروشگاه کتب خاص چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای کتب خاص علوم خفیه چیست فروشگاه کتب خاص چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای کتب خاص کتب خاص چیست علوم خفیه چیست کتب خاص چیست فروشگاه کتب خاص چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود کتابهای کتب خاص علوم خفیه چیست فروشگاه کتب خاص چیمِن آموزش دعا نویسی دانلود
فروشگاه کتب کتب خاص فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای کتب خاصدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای کتب خاصفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک – فروشگاه کتب کتب خاص فروشگاه کتابهای کمیابآموزش جفرآموزش رملدانلود کتابهای کتب خاصدانلود کتابهای خطیدانلود کتابهای نایابفروشگاه کتابهای کتب خاصفروشگاه کتابهای کمیابفروشگاه کتابهای دعافروشگاه کتابهای طلسمفروشگاه کتابهای جفرفروشگاه کتابهای متافیزیکدانلود کتابهای جفردانلود کتابهای رمل – دانلود کتابهای طالع بینی – دانلود رستاخیر مردگان فارسیدانلود نکرونومیکون فارسیترجمه نکرونومیکونترجمه رستاخیر مردگاندانلود طرح های توجیهیطرح های توجیهی مختلفدانلود کتابهای متافیزیک