۵۰ اثر مثبت تمرینات یوگا بر سلامتی

۵۰ اثر مثبت تمرینات یوگا بر سلامتی
کانال چیمِن بوکز - کانال علوم غریبه

۵۰ اثر مثبت تمرینات یوگا بر سلامتی

یوگا و سلامتی

نویسنده :تیموتی مک کال

منبع: خلاصه ترجمه مقاله سایت www.drmccall.com 

 

بسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک

توضیحات:

یوگا و سلامتی : در اینجا ۵۰ روش که از طریق آنها یوگا طبق شواهد و تحقیقات علمی درغرب برایجاد سلامتی در انسان تاثیر گذار است آورده شده. باوجود  تاثیرات فراوان دیگر موارد زیر به منظور ایجاد یک دیدکلی درخصوص چگونگی کاربرد تمرینات مختلف یوگا در بهبود سلامتی انسان آورده شده  است.

این تاثیرات به هفت دسته جداگانه تقسیم شده اندکه شامل : ا- اسکلتی ماهیچه ای ۲ -گردش خون ۳ -متابولیک ۴ -سیستم عصبی ۵ – کار اعضاء بدن ۶- روحی روانی ۷ -فواید بعضی از تمرینهای بخصوص ودر پایان چند تاثیر متفرقه دیگر

یوگا و سلامتی

تاثیرات اسکلتی ماهیچه ای:

یوگا و سلامتی

اثرات یوگا بر روی بدن فیزیکی بنیادی و اساسی می باشد اگرچه این تاثیرفقط بدلیل انجام آساناها نیست. ایجاد قدرت وانعطاف وبهبود فرم بدن  ومتعادل کردن آن خود به تنهایی کافی است امااین موارد به نوبه خود باعث جلوگیری از بسیاری از بیماریهای مرتبط و همچنین تسریع در درمان  آنها می شود .

 

۱ -انعطاف بیشتر:

تحقیقات علمی نشان داده است تمرین مرتب یوگا باعث انعطاف بیشتر در ماهیچه ها و افزایش دامنه حرکتی مفاصل می گردد.اما سوال  این است که این مسئله چه تاثیری بر سلامتی می گذارد؟

به چند مثال توجه کنید:

  • خشک و سفت بودن لگن می تواند باعث فشار برروی مفصل زانو بدلیل هم راستا نشدن استخوان ساق پا وران شود.
  • کمر درد می تواند بدلیل خشکی ماهیچه های پشت ران (همسترینگ)که باعث صاف شدن کمر می شوند ایجاد گردد.
  • عدم انعطاف در ماهیچه ها و بافتهای هم بند مانند لیگامنتها و فاسیامی تواند باعث بهم خوردن فرم بدن و نتیجه ندادن تلاش برای بهبود
  • آن گردد.

۲ -ماهیچه های قویتر:

بسیاری ازافراددوست دارند تا بدلیل زیبایی اندام ماهیچه های خود را تقویت کنند . اما جدای از این مطلب باید توجه کرد : ضعیف بودن ماهیچه  ها باعث مشکلات زیادی مانند آرتروز ، کمردرد وخمیدگی پشت در سنین بالا می شود. خوشبختانه ،تمرین آسانا های یوگا نه تنها ماهیچه ها را  تقویت می کند بلکه این کا ررا همراه با متعادل کردن قدرت و انعطاف آنها انجام می دهد ، برخلاف ورزشهایی مانند وزنه برداری که تمرینات آنها  باعث عدم تعادل بین قدرت وانعطاف ماهیچه ها شده و انعطاف را کاهش می دهند.

 

۳ -مفاصل سالمتر:

تمرینات یوگا باعث  میشود مفاصل بتوانند درحداکثر دامنه خود حرکت کنند.که می تواند به جلوگیری از بیماریهایی مانند آرتروز و ناتونیهای حرکتی بدلیل درگیر کردن مناطقی از غضروف که تا کنون استفاده نشده است ، کمک کند.

غضروفها مانند اسفنج عمل کرده و فقط زمانی که با فشار آمدن به آنها به هنگام حرکت مایع داخلشان بیرون داده می شود می توانند مواد غذایی تازه را دریافت کنند. عدم تغذیه بعضی ازمناطق غضروف باعث فرسایش تدریجی آن می شود . ودر نتیجه استخوان زیرآن بدون محافظ باقی می ماند ، مانند ترمزی که لنتهای آن تمام شده ا است.

 

۴ -تغذیه دیسکهای بین مهره ای :

مانند غضروفها در مفاصل ، دیسکها ی بین مهره ای ستون فقرات نیز ضربه گیرهای بین مهره ها هستند که تحت انقباض وانبساط قرار دارند  وبرای جذب مواد غذایی باید حرکت کنند. یک تمرین متعادل که شامل آساناهای خم به عقب و خم به جلو و حرکات پیچشی باشد به دیسکها کمک می کند تا انعطاف پذیری خود را حفظ کنند.

 

۵ -تقویت استخوانها :

یک تحقیق چاپ نشده که در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درلس آنجلس انجام شده نشان می دهد که تمرینات یوگا تراکم استخوانها را درستون فقرات بدلیل تحمل وزن در هنگام انجام آساناها افزایش می دهد. بعلاوه توانایی اثبات شده یوگا درپایین نگه داشتن هورمون استرس کورتیزول میتوا ند به حفظ کلسیم در استخوانها ودر نتیجه تقویت آنها کمک کند.

۶ -بهبود فرم بدن

فرم نامتعادل بدن باعث مشکلات کمر ،پشت ،گردن و سایر ماهیچه ها و مفاصل می گرددو یکی از عوامل تاثیر گذار بر مشکلات اعصاب است که به عنوان نمونه من در بازوی خود داشتم.زمانی که من یوگا را شروع کردم به دلیل سالها مطالعه و کار با کامپیوتر دارای فرم بدنی کاملاٌ نامتعادل بودم.همچنین کاسه سر من حدود چند سانتی متردرجلوی ستون فقراتم قرارداشت، که یک مشکل معمول درفرم بدن اکثر افراد می باشد.

زمانی که شخص بطور نامناسب درصندلی قرارمی گیرد بدن برای جبران این حالت قوسهای طبیعی کمر وگردن را صاف می کند که باعث ایجاد درد وآرتروز در ستون فقرات می شود.  کاسه سر شبیه یک توپ بزرگ و سنگین و گرد است.زمانی که این توپ مستقیماٌ درامتداد ستون فقرات قرار می گیرد گردن وپشت برای نگه  داشتن آن فشار کمی رامتحمل می شوند.

اما زمانی که سر چند سانتی متر جلوتر ازبدن قرارمی گیرد ماهیچه های نگه دارنده آن دچار فشار وکشیدگی می شوند. قرارگرفتن سر درجلوی بدن باعث مشکل دیگری درجهان مدرن به نام خستگی می گردد. نگه داشتن این توپ سنگین برای هشت تا ده ساعت درروز باعث مصرف انرژی بیشتر و خستگی و نداشتن نیرو برای انجام بقیه کارها می شود.

یوگا و سلامتی

گردش خون:

یوگا و سلامتی

تمرین آسانا ها ،بویژه می تواند باعث بهبود جریان خون در بدن شود.قلب قویتر وآرامش در رگهای خونی باعث بهبود جریان خون شده و خون نیز با تغییراتی که درآن ایجاد می گردد سالمتر می شود.

 

۷ -بهبود ارسال اکسیژن به سلولها :

سلولها زمانی که اکسیژن زیادتر ی ازطریق خون دریافت می کنند وظایف خود را بهتر انجام می دهند. معلوم شده است که رلکسیشن دریوگا جریان خون را به اعضاء انتهایی بدن مانند دستها و پاها افزایش می دهد. عقیده براین است که حرکتهایی که همراه با پیچش بدن می باشند خون سیاهرگی را از ارگانهای داخلی بدن بیرون رانده و اجازه می دهد که با برگشت بدن از وضعیت پیچ به حالت عادی خون تازه ودارای اکسیژن وارد عضو مربوطه شود. همچنین یوگا میزان هموگلوبین و گلبولهای قرمز خون را که وظیفه حمل اکسیژن به بافتها رابرعهده دارند افزایش می دهد.

 

۸ -برگشت خون از سیاهرگها رابهبود می بخشد :

سیاهرگها باتوجه به حرکت اعضاء هم جوار بدن به هنگام انجام حرکات یوگا (آساناها) خون را ازمناطق کناری بدن به مرکز بازمی گردانند.بدلیل اثرات جاذبه ،حرکات معکوس باعث برگشت خونهای سیاهرگی از پاها و پایین تنه به طرف قلب می شود وازآنجا برای دریافت اکسیژن به طرف ششها پمپاژ می گردد.این مسئله بویژه برای افرادی که دچار ورم پاها بدلیل بیماری کلیه می باشند مفید است.

۹ -افزایش جریان مایع لنف(آب میان بافتی) در بدن:

زمانی که شما ماهیچه ها را تحت انقباض وکشش قرارمی دهید یا اعضاءبدن را حرکت می دهید  و وارد یکی از وضعیتهای یوگا می شوید یا ازآن خارج می شوید،جریان لنف دربدن بهبود پیدا می کند.که این مسئله به سیستم لنفاوی درمبارزه با بیماریهای ویروسی وباکتریایی و سرطان کمک می کندو همچنین به دفع مواد زائد سمی حاصل از فعالیتهای سلولها کمک می کند.

 

۱۰ -تاثیر بر سیستم قلبی وعروقی:

تمام قسمتهای یک حرکت یوگا هوازی نمی باشد اما زمانی که با انرژی و قدرت انجام گردد می تواند باشد. حتی تمریناتی از یوگا که ضربان قلب  را از نظر تعداد به محدوده تمرینات هوازی نمی رسانند می توانند فعالیت قلبی وعروقی را بهبود بخشند.

مطالعات نشان داده است که تمرین یوگا تعداد ضربان قلب به هنگام استراحت را پایین می آورد و استقامت و همچنین میزان اکسیژن ورودی به بدن را درحین تمرین افزایش می دهد که همه موارد فوق نشانگر خصوصیات بهبود یافته یک تمرین ایروبیک می باشند. یک تحقیق نشان داده است که افرادی که فقط تمرین پرانایاما را انجام داده اند توانایی انجام تمرینات بدنی بیشتری با مصرف اکسیژن کمتر داشته اند.

 

۱۱ -پایین آوردن غلظت خون :

حملات قلبی و سکته های مغزی دو عامل مهم مرگ ومیر افراد درجهان صنعتی مدرن می باشند.در اغلب موارد یک لخته جریان خون در رگ را مسدود می کند. یوگا غلظت خون را با کاهش چسبندگی پلاکتها و کاهش سطح پروتئینهای لخته کننده خون ، کاهش می دهد.

 

۱۲ -فشار خون راپایین می آورد:

فعالیت بدنی و کاهش وزن که نتیجه انجام تمرین های روزانه یوگا باعث کاهش فشار خون می شود. ریلکسیشن دریوگا بویژه باعث کاهش فشار خونهای بالا می شود.

یوگا و سلامتی

متابولیک:

یوگا و سلامتی

اگرچه درزیر بیشتر درمورد وضعیت هورمون کورتیزول توضیح داده شده ، هورمونهای بیشتری دربدن وجود دارند که شواهد بدست آمده نشانگر  تاثیر یوگا برروی میزان آنها دربدن می باشد.همچنین یوگا باعث کاهش کلسترول و تسهیل درکاهش وزن می گردد.

 

۱۳ -پایین آوردن سطح هورمون استرس ( کورتیزول) در بدن:

غدد آدرنالین در پاسخ به موقعیتهای بحرانی هورمون کورتیزول را تولید می کنند.که نتیجه آن تقویت موقت سیستم ایمنی است . اما بالا ماندن سطح هورمون کورتیزول باعث اختلال در انجام وظیفه سیستم ایمنی بدن می شود.هورمون کورتیزول همچنین به ایجاد حافظه بلند مدت کمک  می کند ولی در طولانی مدت باعث تضعیف حافظه و ایجاد تغییرات دائمی در مغزمی گردد.

افزایش کورتیزول همچنین باعث ایجاد افسردگی می شود. افزایش کورتیزول می تواند موجب پوکی استخوان بدلیل جذب کلسیم وسایر مواد معدنی از استخوانهاو تاثیر منفی بر تولیداستخوان جدید  گردد.  میزان زیاد کورتیزول بصورت باعث بالا رفتن فشار حداقل وحداکثری خون و همچنین اشکال درتولید انسولین می شود که همگی فاکتورهای عامل بیماری قلبی می باشند.

سطح بالای کورتیزول به آنچه که محققان به آن رفتار (جستجوی غذا)می گویندمی انجامد که باعث تجمع چربی در شکم و افزایش وزن و احتمال ابتلا به دیابت و بیماریهای قلبی می گردد .با کاهش سطح کورتیزول یوگا به رفع مشکلات فوق کمک می کند.

۱۴ -کاهش وزن : 

یوگا همچنین می تواند بدلیل سوزاندن کالری، استفاده از غذاهای گیاهی و آگاهی فرد به هنگام غذا خوردن باعث کاهش وزن گردد .همچنین  ابعاد روحی وروانی مشکل چاقی بوسیله یوگا قابل حل می باشد.

 

۱۵ -قند خون پایین تر: 

مشخص شده است که یوگا پایین آورنده میزان قند خون درافراد دیابتی می باشد. بخشی از این اثر میتواند بدلیل کاهش سطح کورتیزول و آدرنالین در خون باشد.سطح بالای قند خون خطر حملات قلبی و مشکلات کلیه و نابینایی را افزایش می دهد.یوگا همچنین از طریق کاهش وزن فرد به کاهش قند خون و همچنین بهبود اثر انسولین بر قند خون کمک می کند.

 

۱۶ -تاثیر مثبت برکلسترول خون: 

یوگا می تواند سطح کلسترول خون را پایین بیاورد که یک عامل عمده در ابتلا به بیماری قلبی می باشد، بدین معنی که سطح کلسترول مضر خون را پایین آورده وسطح کلسترول مفید خون را تقویت می کند.

 

۱۷ -کاهش تری گلیسرید خون: 

معلوم گردیده است که سطح تری گلیسرید که فرم دیگری از چربی خون می باشد ودرایجاد بیماری قلبی و بعضی مشکلات دیگرموثر است توسط یوگا پایین می آید.

یوگا و سلامتی

سیستم عصبی :

یوگا و سلامتی

یوگیها اعتقاد دارند زمانی که تنفس آرام است سیستم عصبی و همچنین مغز درحالت ریلکس می باشند. درهمین سالهای اخیر تکنولوژی جدیدی به نام MRI و تجهیزات حساس تر اندازه گیری امواج مغز به فهم ما درخصوص نحوه تاثیر یوگا دراین مورد کمک کرده اند.

 

۱۸ -متعادل کردن سیستم عصبی: 

با ایجاد ریلکسیشن و آرام کردن تنفس همراه با آگاهی و تمرکز به هنگام انجام حرکات ،یوگا می تواند تعادل را از سیستم عصبی سمپاتیک برروی سیستم عصبی پارا سمپاتیک ببرد . سیستم عصبی سمپاتیک به منظور عکس العمل دربرابرموقعیتهای بحرانی طراحی شده است و معمولاٌ تحت  عنوان پاسخ« جنگ وگریز» شناخته شده است ودربسیاری ازافراد بصورت شدید فعال می گردد.

سیستم عصبی پاراسمپاتیک بیشتر آرامش  دهنده و انرژی بخش می باشد که باعث پایین آوردن تعداد تنفس وضربان قلب شده و همچنین کاهش دهنده فشار خون و افزایش دهنده جریان خون به ارگانهای داخلی مانند روده ها وسیستم تولید مثل می باشد.

 

۱۹ -بهبود حس آگاهی از اعضاءبدن : 

این حس باعث می شود که فرد بداند که هریک از اعضای بدنش به چه صورت در فضا قرار گرفته و آنها راموقعیت یابی کند حتی باچشمهای بسته.  بیشتر مردمی که دارای فرم بدنی نامناسب و یا الگوهای حرکتی نادرست هستند بطور مناسب از این آگاهی برخوردار نیستند و این ضعف می تواند بعنوان مثال براثر مشکلات درزانو و یا کمر درد باشد. اما تمرین روزانه آسانا ها این توانایی را در آگاهی از وضعیت بدن بصورت مداوم و پیوسته ایجاد کرده وبهبود می بخشد.

۲۰ -بهبود تعادل : 

درحالی که قدرت جسمانی یک فرد مسن می تواند به او کمک کند که نیافتد، شماباز هم احتمالاٌ کمتر تمایل دارید که درتاریکی شب به داخل حمام بروید هرچند تعادل خودرا باانجام مرتب آسانایی مانند درخت بهتر کرده باشید . تعادل خوب شاید کم اهمیت بنظر برسد مگر اینکه به این نکته توجه کنید که دلیل اصلی شکستگیهای لگن که منجر به استراحت اجباری درخانه می گردند افتادن در اثر عدم تعادل می باشد.

 

۲۱ -افزایش کنترل بر فعالیتهای بدن: 

بعضی از تمرین کننده های پیشرفته یوگا می توانند فعالیتهای بدن خود را بصورت غیرمعمولی به کنترل درآورند، که بسیاری ازاین فعالیتها توسط سیستم عصبی کنترل می شوند. دانشمندان یوگی هایی را زیر نظر گرفته اند که به صورت دلخواه ضربان قلب خود را تغییر داده و یا الگوی  امواج مغری بخصوصی تولید کرده و یا با تکنیک مدیتیشتن دمای بدن را تا ۱۵درجه فارنهایت افزایش داده اند. حال که آنها توانسته اند این کار را انجام دهند شما نیز می توانید بیاموزید

 

۲۲ -تغییر سطح انتقال دهنده های عصبی: 

یک تحقیق دردانشگاه بنارس کشور هندوستان نشان داد که انجام ۳ تا ۶ ماه یوگا افسردگی را بهبود بخشیده و سطح سروتنین (یک ماده  شیمیایی که پیامهای عصبی رادرمغز منتقل می کند وتاثیر ضد افسردگی ،خشم ،هراس ،وسواس واضطراب را نیز دارد)رابصورت چشمگیری بالا می برد وهمچنین سطح مونو آمین اکسیداز (ماده شیمیایی که باعث تخریب انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین می شود) و  کورتیزول(هورمون استرس) را کاهش می دهد.تمام این تغییرات درجهت بهبود حالات روحی وروانی فرد می باشد.

۲۳-تغییر فعالیت در مغز : 

دکتر ریچارد دیویدسون دردانشگاه ویسکانسین با استفاده از یک نوع اسکن پیچیده مغز تحت عنوان MRI ، که جریان خون به قسمتهای  مختلف مغز را اندازه گیری می کند ، دریافت که فعالیت قسمت جلویی درسمت چپ کورتکس مغز درافرادی که مراقبه (مدیتیشن) می کنند ، افزایش می یابد که درنتیجه باعث افزایش سطح شادی درشخص و بهتر شدن کارایی سیستم ایمنی می گردد. فعالیت جالب واعجاب انگیزتر دربخش چپ مغزدر افرادی که بصورت طولانی تر و مداومتر تمرینات را انجام می دادند نمایان شد.

 

۲۴ -آگاهی ازتنشهای ماهیچه ای: 

آیا تا کنون بدون آنکه بخواهید فقط خود را نگاه کنید به هنگام در دست گرفتن خودکار و یا گوشی تلفن و یا فرمان اتومبیل به خود توجه نموده اید که چقدر محکم آن را دردست می گیرید؟ آیا صورت خود را هنگام خیره شدن به مونیتور کامپیوتر تحت تنش قرار می دهید؟ این رفتارهای ناخودآگاهانه می تواند باعث تنشهای حاد درمچ دستها ،بازوها ، شانه ها ، گلو و صورت شود. سفت کردن غیر لازم ماهیچه ها باعث خستگی و درد والتهاب در آنها می گردد ، که ازطرف دیگرمی تواند شخص رادچار استرس و احساس بد نماید .

باید سعی کنیم که برای انجام هرکاری  کمترین میزان تنش ممکن را درماهیچه ها ایجاد نماییم. هنگامی که شما یوگا راتمرین می کنید ، هنگام تمرکز شروع به توجه به قسمتهایی از بدن که دچار تنش هستند ویا به طور ناخودآگاه منقبض شده اند، می نمایید.

این قسمتها ممکن است درزبان ،چشمها و یا ماهیچه های صورت ویا گلو باشند. درمورد زبان و ماهیچه های اطراف چشمها حفظ آگاهی روی آنها، می تواند تنشهای موجود را برطرف نماید . در مورد سایر ماهیچه ها مانند ماهیچه های جلوی ران ، ماهیچه های ذوزنقه ای پشت و ماهیچه های باسن ممکن است سالها طول بکشد تا با تمرین آساناها نحوه ریلکس کردن آنها را فرا بگیریم .

 

۲۵ -ایجاد رهایی موقت از تنشها وفشارهای حسی : 

بسیاری ازمردم درجهان مدرن تحت تاثیر بیش از حد محرک های خارجی مانند صداها و یا تصاویری قرارمی گیرند که می تواند ایجاد کننده حالت شوک برای سیستم عصبی باشد.یوگا اغلب در محیطی آرام و با نوری ملایم انجام می شود. دریوگا اعتقاد براین است که آرامشی که شما براثر تمرینات کسب می کنید می تواند به بقیه زندگی نیز گسترده شود.

یوگا و سلامتی

کار اعضاء بدن:

یوگا و سلامتی

بنظر می رسد که یوگا به تعدادی از ارگانها و سیستمهای بدن درانجام وظایف خود کمک می کند تا بهتر عمل کنند.

 

۲۶ -عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد: 

بسیاری از تمرینات یوگا شامل آسانا و پرانایامامی توانند باعث بهبود کار سیستم ایمنی شونداما تاکنون مدیتیشن قویترین تاییدیه را ازنظر علمی دراین خصوص داشته است.مدیتیشن نشان داده که دردو موردذکرشده درزیر باعث افزایش ایمنی شده است،برای مثال افزایش سطح آنتی بادی(ماده ای که بدن برای مقابله با بیماریها درخون تولید می کند) درپاسخ به تزریق یک واکسن و پایین آوردن آن درهنگام دچار شدن به یک بیماری خود ایمنی(بیماری که توسط موادی که خود ازبیماریها جلوگیری می کنند ایجاد می شود) مانند سوریازیس(یک نوع بیماری پوستی)می باشد،که هنگام رفتار نامناسب تخریب کننده توسط سیستم ایمنی ایجاد می گردد.

 

۲۷ -بهبود عملکرد ریه ها : 

کسانی که یوگا انجام می دهند تعداد تنفس خود را کاهش داده و حجم هوای ورودی به بدن را افزایش می دهند که هر دو حالت باعث ایجاد آرامش دربدن می گردد و بسیار مفید برای بدن می باشد.

تکنیکی از یوگا را که «تنفس کامل » نام دارد برای کسانی که مشکلات ریوی ویا قلبی دارند آموزش می داد.به اضافه مشخص شده که تمرینات یوگا پارامترهای گوناگونی رادرخصوص عملکرد ریه ها بهبود بخشیده که شامل حجم تنفس حداکثر ومیزان بازدم راکه توضیح این مسئله است که چرا این تمرین برای بیماران آسمی مفید است.

۲۸ -بهبود عملکرد مغز: 

مشخص شده است که یوگا باعث بهبود هماهنگی فعالیتهای مغزی و زمان عکس العمل مغز ،حافظه و حتی ضریب هوشی افراد می گردد.افرادی که  TM(نوعی مدیتیشن) انجام می دهند درتوانایی حل مسائل پیشرفت داشته اند. بخاطر آوردن مطالب درآنها بهتر بوده و گیرایی  اطلاعات درایشان سریعتر می باشد. درکنار کمک به مغز به منظور فعالیت بهتر، یوگا نحوه تمرکز وتوجه به موضوع را آموزش می دهد. زمانی که  ما کمتر بوسیله افکارمان دچار مزاحمت شویم بهتر می توانیم برزمان حال تمرکز کنیم .

 

۲۹ – بهبود عملکرد روده ها: 

کاهش استرس به حل مشکلات گوارشی مانند زخمها و یاسندرم روده تحریک پذیر کمک می کند . مانند هر تمرین بدنی دیگر ،تمرین آساناهای یوگا می تواند برای رفع مشکل یبوست مفید باشد و بصورت تئوری احتمال ابتلا به سرطان کولون را کاهش می دهد زیرا بدن انتقال سریعتر غذا ومواد زائد را ازروده ها امکان پذیر می سازد. اگرچه بصورت علمی اثبات نشده است دریوگا اعتقاد براین است که حرکات پیچشی یوگا می تواند برای این منظور(دفع سموم ومواد زائدبدن) مفید باشند.

یوگا و سلامتی

روحی وروانی:

یوگا و سلامتی

ازآرامش مغز تا کمک به پیدا کردن معنویات درزندگی یوگا تاثیراتی داردکه بغیر از کمک به ارتقاء فرددربعد معنوی باعث بهبود وضعیت سلامت فرد می گردد.

 

۳۰ -تنشهای ذهنی را کاهش می دهد: 

پتنجلی یوگاسوتراهارا با تعریف یوگا به عنوان متوقف کننده تموجات واغتشاشات ذهنی شروع نموده است. به بیان دیگر،یوگاسرعت دوران نوار کاست ذهن ما راکه از رنجها ،نگرانیها ،خشمها ،ترسهاو خواسته هایی که افکار مارا تحت کنترل دارند وبرسلامتی وشادی ما تاثیر منفی می گذارند تشکیل شده ،کم می کند. علم پزشکی نقش استرس را در ابتلا به انواع بیماریهاچشمگیر می داند. استرس اکنون حتی درابتلا به لوپوس(سل جلدی)،ام اس،اگزما،فشار خون،حمله قلبی وبسیاری از بیماریهای دیگر نقش دارد.

۳۱ -تشویق در ایجاد یک رابطه درمانی : 

درست مانند رابطه خوب بین دکتر وبیمارش که می تواند منجر به درمان بیماری شود، یک همکاری خوب با مربی یوگا می تواند به بهره مندی از منافع درمانی بیانجامد. اغلب مربیان درانجام حرکات به شاگردان کمک می کنند و بطور دوستانه آنها را راهنمایی می کنند که این حس محبت نیز می تواند به خودی خود دارای ابعاد درمانی باشد.

 

۳۲ -تقویت رابطه با جمع : 

پشتیبانی احساسی توسط دوستان ،خانواده ،و جامعه ای که فرد درآن زندگی می کند بطور مکرر نشان داده شده که دربهبود سلامتی ودرمان فرد موثر می باشد.

 

۳۳ -افزایش قدرت ذهنی و نیروی اراده: 

توانایی تشویق شاگردان برای ایجاد تغییردرزندگیشان شاید یکی از بزرگتری تواناییهای یوگا باشد. تاپاس معادل سانسکریت برای گرما می باشد و به معنی آتش وجدیت نیزاست ،تاپاس مقررات ونظمی است که تمرینات یوگا از آن برخوردار است وبا تمرین منظم یوگا حاصل می گردد.تاپاسی که در یوگا ایجاد می شود می تواند به بقیه زندگی فردگسترش یابد و به او کمک کند تا برسستی وخمودگی غلبه کندو رفتارهای نامناسب وغیر معمول خود را تغییردهد.

 

۳۴ -افزایش خودآگاهی روانی: 

یک موضوع کلیدی دریوگا که توسط پتنجلی به آن اشاره شده است خود شناسی است. چنانچه روانپزشک و یوگی استفان کوپ درکتابش تحت عنوان« یوگا و جستجوی حقیقت خود»آورده است:«این یک جستجوی سیستماتیک بدنبال ناخودآگاه است که هزاران سال قبل از فروید وجود داشته است. این بررسی می تواند درتمرین آساناها نیز اتفاق بیافتد اما در مدیتیشن رسیدن به تجربه خودشناسی و شانس رفتن به فرای آنچه که دالایی لاما«احساسات ویرانگر» می نامد ، بزرگترین شانس است.

۳۵ -کاهش خشونت و حس تنفر: 

مطالعات نشان می دهدکه وجود خشونت وحس تنفر درفرد به مدت طولانی همانند کشیدن سیگار ،دیابت وکلسترول بالا در بروزحملات قلبی موثرمی باشد.یوگا درکاهش خشونت بوسیله افزایش حس نوع دوستی و تعامل بادیگران و آرام نمودن سیستم عصبی و ذهن درانسان ، موثر بوده وآتش این احساسات مضر راخاموش می کند.

 

۳۶ -افزایش خونسردی و تحمل: 

یکی ازجالبترین اثرات یوگا بالابردن توان فرد برای تحت تاثیر واقع نشدن ازموقعیتهای ناراحت کننده زندگی و شوکه نشدن از خبرها واتفاقات غیر منتظره است.بایوگاشما هنوز می توانیددرصورت نیاز بسرعت دربرابر حوادث واکنش نشان دهید ومعلوم شده که یوگا زمان عکس العمل را کاهش می دهدو در همان حال به شما اجازه می دهد درزمان کوتاهی درموردانجام عکس العمل مناسب باکمترین عواقب بد برای خود ودیگران تصمیم بگیرید.

 

۳۷ -افزایش احترام به خود: 

افرادی که دارای حس خود کم بینی هستند ممکن است که برای فراموش کردن ناراحتی های خود به مصرف مواد مخدر که خوشی موقتی درفرد ایجاد می کنند، روی آورده و یا دچار پرخوری ویا بی بند وباریهای اخلاقی شوند وسلامتی جسمی، روحی وروانی خود رابه خطر اندازند. یوگابرای کسی که به طور مرتب آن را تمرین می کند درابتدا برداشتهایی کلی وکوتاه و در ادامه دیدگاهی دائمی و ثابت تر دراین خصوص که او وجودی با ارزش و چنانچه دریوگا گفته شده تجلی الهی می باشد،بدست می دهد.

 

۳۸ -تشویق به اعتلای روحی : 

تمرین مرتب یوگا بویژه وقتی که با هدف خود سازی و اعتلا ی روحی انجام گردد و نه فقط به منظور جایگزینی برای یک کلاس ایروبیک ، می تواند تمرین کننده رادرتماس با بعد متفاوتی ازخودش قرار دهد. دربین پدیده های روحی که یوگا به آن می پردازد قدرشناسی،همدلی،بخشش،و این احساس که شما بخشی از چیزی عظیمتر می باشید ،قراردارند.هرچند که سلامتی هدف اعتلای روحی نیست اما تحقیقات علمی مکرر حاکی از تاثیرمثبت اعتلای روحی برجسم بوده است.

۳۹ -بهبود روابط اجتماعی : 

دستورات اخلاقی یوگا درخصوص عدم آزار رساندن به دیگران ،راستگویی،و داشتن هرچیز تنها به اندازه نیاز، می تواند باعث ایجاد روابطی بهتر با دیگران درجامعه ومحل کار شود.

 

۴۰ -بهبود عادات همیشگی : 

مطالعات آنچه را که بسیاری از تمرین کنندگان یوگا کشف نموده اند، تایید کرده است وآن بهبود عادات زندگی است. این افراد بدون انجام کوشش بخصوصی برای ایجاد تغییر درعادات خویش شروع به بهبود عادات غذایی ، انجام پیاده روی و یا ترک سیگار پس از سالها شکست در آن ، نموده اند.

 

۴۱ -اثر تلقینی : 

تنها باور اینکه شما بهتر می شوید می تواند شما رابهتر کند.متاسفانه بسیاری از پزشکان سنتی معتقدند که اگر اثرات تلقینی تاثیری نیز داشته باشد به نحوی است که بحساب نمی آید.اما بیشتر بیماران تنها می خواهند بهتر شوندو اگر تکرار یک مانترا باعث بهبودی گردد حتی اگر یک اثر تلقینی باشد چرا آن راانجام ندهیم ؟

 

۴۲ -اختیار سلامتی خود رادردست گرفتن : 

یوگا قدمهایی عینی را پیش روی فرد قرار می دهد که شخص با برداشتن آنها درهمان ابتدا ، شروع به تجربه حسی بهتر درخود می نماید.وهمچنین مشاهده می کند که هرچه درانجام تمرینات مصمم تر و متعهد تر باشد بهره بیشتری به او می رسد.این مسئله نه تنها فرد را درگیر توجه ومراقبت از خود می کند بلکه به او امید می دهد و این امید خود می تواند شفا دهنده باشد.

یوگا و سلامتی

فواید بعضی از تمرینهای بخصوص : 

یوگا و سلامتی

علاوه برفواید تمرین آسانا،پرانایاما و مدیتیشن که دربالا اشاره شدتمرینهای معینی از یوگا مانند :تکرار مانترا،تصویر سازی و کار بدون چشم داشت(کارما یوگا) فواید ویژه خود رادارامی باشند.

 

۴۳ -اثرات صدا: 

تکرار مانترا باعث طولانی شدن بازدم می گردد که این مسئله تعادل را به سمت تقویت سیستم عصبی پارا سمپاتیک عوض می کند. بویژه زمانی که مانترا بصورت گروهی انجام می گردد، می تواند منتج به یک تجربه قوی فیزیکی واحساسی گردد.یک مطالعه که اخیرا در انستیتوی کارولینسکای سوئد انجام شده نشان می دهد که صداهایی که بصورت زمزمه (صدایی که بالبهای بسته ایجاد می گردد)می باشند شبیه صدای ایجاد شده به هنگام تکرار مانترای اُ م سینوسها را باز می کند و باعث خشک شدن آنها می گردد.

 

۴۴ -اثرات تصویر سازی وتجسم : 

مجسم کردن یک تصویر توسط ذهن چنانکه در یوگانیدرا و سایر تمرینات انجام می گرددمی تواند منجر به ایجاد تغییر در بدن گردد. مطالعات نشان داده است که تصویر سازی با راهنمایی مربی می تواند دردهای پس از عمل های جراحی را کاهش داده و سردردها را ازبین برده و کیفیت زندگی را درافراد دارای سرطان و ایدز بهبود بخشد .

 

۴۵ -اثرات خدمت بدون چشم داشت به دیگران: 

با وجود این که ممکن است تمام کسانی که یوگا انجام می دهند دارای این خصلت نباشند ،کارما یوگا جزء ضروری فلسفه یوگا می باشد.یک تحقیق در دانشگاه میشیگان درمورد افراد مسنی که بصورت داوطلبانه کمتر از یک ساعت درهفته خدمت می کردند ،نشان داد که احتمال زنده ماندن آنها تا هفت سال بعد سه برابر بیشتر از سایر افراد هم سن وسالشان بود.انجام خدمت به دیگران می تواند به زندگی شما معنی ببخشد ومواجهه با مشکلات برای شما وقتی که نحوه برخورد دیگران با آن را می بینید ،ساده تر خواهد بود.

۴۶ -تمرین نتی مسیرهای تنفسی بینی را پاک می کند: 

یوگاکریاهای( تمرینات نظافتی) بسیاری دارد.آنها شامل موارد بسیاری از تمرینات تنفسی سریع تا تمرینات پیچیده برای پاک کردن روده ها می باشند.تمرینی که بسیاری از شاگردان یوگا درغرب به آن می پردازند جالا نتی می باشدکه پاک کردن ملایم مسیرهای تنفسی بینی بوسیله آب نمک است.که اغلب توسط یک قوری سرامیکی کوچک انجام می گردد،این کریا ویروسها و آلودگیهای مجاری بینی را می زداید و از ایجاد ترشحات درداخل بینی جلوگیری کرده وبه خشک شدن سینوسها کمک می کند.

یوگا و سلامتی

چند تاثیر دیگر : 

یوگا و سلامتی

درزیر چند تاثیر درمانی وپیشگیرانه دیگر یوگا که دردسته بندی های فوق قرار نمی گیرند آمده است:

 

۴۷ -حذف عادت تنفس با دهان : 

یوگا انجام تنفس از طریق بینی را افزایش می دهد که باعث تمیز شدن هوای ورودی به بدن ، گرم و مرطوب شدن آن و گرفتن گرد وغبار و جلوگیری از ورود آنها به ریه ها می شود.هوای سرد و خشک به شروع حمله آسم درافراد ی که حساس هستند کمک می کند.

 

۴۸ -خواب رابهبود می بخشد: 

مطالعات نشان داده است که یوگا می تواند خواب شخص را بهبود ببخشد .خواب بهتر می تواند اثرات غیر مستقیمی برسلامتی داشته باشد چرا که بی خوابی باعث خستگی و ایجاد زمینه در وقوع حوادث دیگر و استرس می شود..

 

۴۹ -رهایی از درد: 

مطالعات متعدد نشان داده که آسانا یا مدیتیشن ویاترکیبی از آن دو باعث کاهش درد درافراد مبتلا به آرتروز ،کمر درد ،سندرم کارپال تونل و فیبرو میالژیاو سایر موارد حاد می گردد.کاهش دردبا بالا بردن روحیه فرد باعث سلامتی و تشویق به انجام فعالیت و درنتیجه کاهش نیاز به دارو می شود..

 

۵۰ -کاهش نیاز به دارو: 

مطالعات برروی افراد مبتلا به آسم وفشار خون ،دیابت نوع ۲و وسواس نشان داده است که یوگا می تواند به بیماران اجازه دهد که دز داروهاییکه مصرف می کنند کاهش داده وگاهی حتی بطور کلی آن راکنار بگذارند.علاوه برکاهش هزینه ها ، داروی کمتر به معنای عوارض جانبی و تاثیرات متقابل و خطرناک کمتر دارو ها می باشد.

همچنانکه دیدید یوگا ازطریق این ۵۰ روش به سلامتی انسان کمک می کند،شما ممکن است درطول مطالعه این موارد به تشابهات بسیاری درنحوه عملکرد آنها برخورد کرده باشید. با وجوداین که من به منظور فهم بیشتر، مکانیزمها را جدا نموده ام ولی درعمل آنها بصورتی فشرده با هم درارتباط هستند.

بعنوان مثال تغییر حالت بدن باعث تغییر روش تنفس می شود ویا تغییر تنفس موجب تغییر نوع تاثیر برسیستم عصبی می شود.البته این یکی از درسهای بزرگ یوگا است که : همه چیزها با هم درارتباط هستند- استخوان لگن شما به استخوان زانو وشما به جامعه و جهان .

 

درک ارتباطات متقابل همچنین برای فهم چگونگی کارکرد یوگا مهم هستند .این سیستم جامع بصورت همزمان مکانیزمهای متعددی را استفاده می کند که اثرات متعدد وحتی پیچیده ای دارند.این انرژی تقویت شده توسط مکانیزمهای فوق می تواند مهمترین عامل دربین تمام راههایی باشد که یوگا بوسیله آنها موجبات سلامتی و درمان راایجاد می کند.

 

بسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک
  • دانلود کتابهای علوم غریبه علوم خفیه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *