روش خواندن برگه های آزمایش

روش خواندن برگه های آزمایش

💥اختصارات برگه های آزمایش 💥

FBS 👉 قند خون ناشتا

MCHC 👉 غلظت متوسط همو گلوبین

WBC 👉 شمارش گلبول های سفید

RBC 👉شمارش گلبول های قرمز

HB 👉 همو گلوبین

HC 👉هماتوکریت” درصد گلبول” های قرمز خون

HCV 👉حجم متوسط گلبول های قرمز

HCH 👉مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D.W 👉 ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز

PLT 👉 شمارش پلاکت ها

PTE 👉 درصد پلاکت ها

MPV 👉 حجم متوسط پلاکت ها

MCH 👉 وزن متوسط هموگلوبین

MCV 👉 حجم متوسط هموگلوبین

M/E 👉نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

RDW 👉 پهنای گلبول قرمز در منحنی

UA 👉 تجزیه کامل ادرار

TGs 👉چربی که در عروق

رسوب میکند” تری گلیسرید”

 

کتابهای مرتبط با این مطلب را می توانید در لینکهای زیر دنبال کنید:

 

تغذیه و رژیم درمانی

پزشکی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *